Procesy odszkodowacze

Kancelaria reprezentuje klientów w procesach na terenie Niemiec jak i Polski, w których zostali pozwani z powodu odszkodowań z tytułu wad robót budowlanych.

Inkasso – umowy o roboty budowlane w Niemczech postępownie przedprocesowe (ugodowe), proceowe, egzekucjne

Nasza kancelaria prowadzi skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu wykonanych robót budowlanych. Podstawą wstrzymania zapłaty są często potrącenia z tytułu wad wykonanych robót lub opóźnień.
Na tym etapie ustalamy zasadność potrąceń co do zasady jak i wysokości...

Umowa o dzieło w Niemczech / Umowa o roboty budowlane w Niemczech

Jeszcze przed podpisaniem umowy nasi klienci zlecają nam jej weryfikację pod względem prawnym. Wspólnie z klientami zgłaszamy zleceniodawcy własne propozycje zmian lub też z punktu wiedzenia naszych klientów, koniecznych uzupełnień umownych.