Umowa o dzieło w Niemczech / Umowa o roboty budowlane w Niemczech

Jeszcze przed podpisaniem umowy nasi klienci zlecają nam jej weryfikację pod względem prawnym. Wspólnie z klientami zgłaszamy zleceniodawcy własne propozycje zmian lub też z punktu wiedzenia naszych klientów, koniecznych uzupełnień umownych.

Jeszcze przed podpisaniem umowy nasi klienci zlecają nam jej weryfikację pod względem prawnym. Wspólnie z klientami zgłaszamy zleceniodawcy własne propozycje zmian lub też z punktu wiedzenia naszych klientów, koniecznych uzupełnień umownych. Niejdnokrotnie dokonujemy koniecznej dla sprawnego wykonania umowy doprecyzowania opisu świadczenia, dopasowania terminów lub np. dostrczenia niezbędnej dokumentacji. W trakcie negocjacji uzgadniamy rodzaje zabezpieczeń wynagrodzeń oraz przeprowadzama wstępne prady prawne służące sprawnemu i pewnemu wykonaniu umowy budowlnej w Niemczech.