Inkasso – umowy o roboty budowlane w Niemczech postępownie przedprocesowe (ugodowe), proceowe, egzekucjne

Nasza kancelaria prowadzi skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu wykonanych robót budowlanych. Podstawą wstrzymania zapłaty są często potrącenia z tytułu wad wykonanych robót lub opóźnień.
Na tym etapie ustalamy zasadność potrąceń co do zasady jak i wysokości...

Nasza kancelaria prowadzi skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu wykonanych robót budowlanych. Podstawą wstrzymania zapłaty są często potrącenia z tytułu wad wykonanych robót lub opóźnień.
Na tym etapie ustalamy zasadność potrąceń co do zasady jak i wysokości, pomagamy w ramach negocjacji ustalić harmonogram ewentualnych napraw i wypłaty wynagrodzenia. W braku zasadności potrąceń i nieskuteczności przedsądowych negocjacji prowadzimy sądowe dochodzenie należności aż do momentu egzekucji komorniczej.
Co do oferty widykacyjnej prosimy zasięgnąć dalszych informacji na stronie www.windykacja.adwokatwniemczech.pl